Namen spletne strani je vrednotiti različne izdelke in/ali (aktualne) dogodke iz strani vas, obiskovalcev.

Spletna stran je preprosta za uporabo, trenutno so na njej parfumi, poiščete parfum, ki ga želite vrednotiti ter mu date oceno in komentar. Pod sliko izdelka izberete “Create your own review“.

Review bo prikazan, ko ga ročno odobrimo, torej v roku 24 ur. Odobrili bomo vse review-e, ki ne predstavljajo spam oz. ostalih oblik neprimerne komunikacije.

Nov parfum, ki ga želite vrednotiti, na spletno stran dodate tako, da oddate review na tej, prvi strani in v komentar napišete ime parfuma, ki ga želite vrednotiti. Vašo željo bomo z veseljem upoštevali in izdelek dodali.

Primer komentarja (izvirnost točkovanja je odvisna od vas):
Zaenkrat me ni prepričal.
Uporaba: fitnes / business / clubbing
Diši po: ženski, ženski sadni, tipični moški

Intenziteta vonja: 2/5
Lepota (subjektivnost) vonja: 2/5


The purpose of the website is to evaluate various products and/or (current) events by you, the visitors.

The website is easy to use, and currently, it features perfumes. You can search for the perfume you want to evaluate, give it a rating, and leave a comment. Under the product image, select “Create your own review“.

Your review will be displayed after manual approval, usually within 24 hours. We will approve all reviews that do not constitute spam or other forms of inappropriate communication.

To add a new perfume that you want to evaluate to the website, submit a review on this first page and mention the name of the perfume you want to evaluate in the comment. We will be happy to consider your request and add the product.

Example comment (the originality of scoring depends on you):
So far, it hasn’t convinced me.
Usage: fitness / business / clubbing
Smells like: feminine, feminine fruity, typical male.
Scent intensity: 2/5
Beauty (subjectivity) of the scent: 2/5

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

First page
Average rating:  
 0 reviews